Kancelaria audytorska

Grzegorz Golczak

Kancelaria Audytorska wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów – nr ewidencyjny 4086. Właścicielem Kancelarii jest Grzegorz Golczak – biegły rewident wpisany do rejestru biegłych rewidentów – nr w rejestrze 8910, posiadający doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, zakładów opieki zdrowotnej, nadleśnictw. Wszyscy współpracujący z Kancelarią biegli rewidenci posiadają bogate doświadczenie w swoim zawodzie. Kancelaria objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

Badanie i przegląd sprawozdań finansowych

Badamy jak i dokonujemy przeglądu zarówno sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, jak i sprawozdań innych podmiotów (fundacje, nadleśnictwa, zakłady opieki zdrowotnej).

Audyt wykorzystania funduszy dla projektów finansowanych z budżetu państwa i środków unijnych

Celem audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia i potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane, a projekt jest realizowany zgodnie z umową i wnioskiem.

Prowadzenie i przegląd ksiąg rachunkowych

Usługowo prowadzimy księgi rachunkowe i podatkowe. W ramach przeglądu ksiąg identyfikujemy błędy i niedoskonałości w systemie rachunkowości na podstawie zweryfikowanej próbki dokumentów, oceniamy prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Doradztwo w zakresie rachunkowości

Pomagamy w uporządkowaniu polityki rachunkowości w firmie, dostosowanie zasad rachunkowości do specyfiki działalności podmiotu, wyprowadzanie zaległości.

Doradztwo podatkowe

Zapewniamy bezpieczeństwo działalności poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów podatkowych i interpretację zdarzeń gospodarczych.

Audyt wewnętrzny

Wbrew pozorom audyt wewnętrzny nie musi być realizowany przez pracowników zatrudnionych w organizacji na etacie, można go zlecić firmie zewnętrznej, a takie rozwiązanie ma szereg zalet.

Kancelaria Audytorska Grzegorz Golczak ul. Sosnkowskiego 30 66-400 Gorzów Wielkopolski kancelaria[at]grzegorzgolczak.pl